Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Spolupracovníci

JUDr. Zoltán Hájos

advokát, vedúci advokátskej kancelárie

Právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1990. V tomto roku úspešne zložil aj rigoróznu skúšku a získal akademický titul doktor práv. Ako absolvent právnickej fakulty právnu prax vykonával na Okresnom súde Dunajská Streda do roku 1993. Justičnú skúšku zložil v roku 1992 pred skúšobnou komisiou menovanou ministrom spravodlivosti. Od roku 1993 právnu prax vykonával vo viacerých obchodných bankách. V roku 1996 sa stal členom Slovenskej advokátskej komory. Funkciu správcu konkurznej podstaty vykonával od roku 1999 do roku 2006. Po ukončení štúdií na právnickej fakulte sa zúčastňoval viacerých odborných školení a seminárov.

Mgr. Zsolt Csirik

advokát

Právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2000. Ako absolvent právnickej fakulty právnu prax vykonával v advokátskej kancelárii JUDr. Zoltána Hájosa do roku 2003. V roku 2004 sa stal členom Slovenskej advokátskej komory. V rokoch 2002 až 2004 pôsobil ako asistent poslanca v NR SR. Je spoluautorom viacerých návrhov zákonov v oblasti ľudských práv. Je autorom viacerých publikácií, článkov, právnych analýz. Bol spoluzakladateľom a spolupracovníkom Centra pre právnu analýzu pri nadácii Kalligram - CLA v rokoch 1999 až 2004. Po ukončení štúdií na právnickej fakulte sa zúčastňoval viacerých odborných školení a seminárov.

Mgr. Hulkó Szevecsek Krisztina

advokátska koncipientka

Štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne v Českej republike ukončila v roku 2003. Ako absolventka právnu prax začala vykonávať v advokátskej kancelárii JUDr. Zoltána Hájosa, kde nastúpila v roku 2004. V roku 2005 úspešne absolvovala odbornú prípravu mediátora, do registra mediátorov bola zapísaná dňom 18.10.2005. Ovláda anglický jazyk na pokročilom stupni a maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka.

Mgr. Zuzana Véghová

advokátska koncipientka

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2001. Ako absolventka právnu prax vykonávala v komerčnej banke a neskôr na  úrade justičnej polície. Do advokátskej kancelárie nastúpila v roku 2006, kde pracuje ako advokátska koncipientka. Ovláda maďarský a anglický jazyk.

Gabriela Nagyová

asistentka

V roku 1998 úspešne zložila maturitu na Gymnáziu v Šamoríne. Po dvojročnom nadstavbovom štúdiu na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi štúdium ukončila v roku 2000. Do advokátskej kancelárie nastúpila v roku 2001. Ovláda maďarský a nemecký jazyk.

Monika Hodosy Kelemen

asistentka

V roku 1989 ukončila štúdium na Strednom odbornom učilišti v Bratislave. Od roku 1989 – 1997 pracovala ako asistentka a tlmočníčka v zahraničnej obchodnej spoločnosti zaoberajúcou sa veľkoobchodnou činnosťou. V rokoch 1997 – 1998 študovala vo Veľkej Británii v Ozmutes language school v Londýne. Do advokátskej kancelárie nastúpila v roku 2007. Ovláda maďarský a anglický jazyk.

 

 
created by: brainsum