Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby na základe zákona NR SR č. 586/2003 Z.z. o advokácií v znení neskorších predpisov a v zmysle Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov dňa 19. júna 2004 v nasledovných oblastiach pozitívneho práva:

 

 
created by: brainsum