Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Spolupracujúci odborníci

Ing. František Dudek

odborník v oblasti nehnuteľností

Je stavebným inžinierom, vykonáva realitnú činnosť, pracuje aj ako súdny znalec v odbore stavebníctvo
Adresa:
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Tel: 00421 31 553 0660
Mobil: 00421 903 700 979
e-mail: dudek@nextra.sk

Ing. Ľubomír Rácz

odborník v oblasti geodézie

Je stavebným inžinierom, vypracováva geometrické plány
Adresa:
ul. Sándora Petőfiho 4630/29
929 01 Dunajská Streda
Tel: 00421 903 236 554
e-mail: raczlubomir@stonline.sk

Ing. Štefan Katona

odborník v oblasti účtovníctva a daňovníctva

Je ekonomickým inžinierom, vypracováva znalecké posudky v oblasti účtovníctva, vykonáva daňové poradenstvo pre fyzické a právnické osoby
Adresa:
ul. Ružový háj 1379/28
929 01 Dunajská Streda
Tel: 00421 31 552 3881
e-mail: stefan.katona@skdp.sk

JUDr. Tímea Hájos

notár

Sídlo úradu:
Hlavná 5599/3a
929 01 Dunajská Streda
Tel: 00421 31 551 5328
e-mail: timea.hajos@notar.sk

JUDr. Rudolf Varga

súdny exekútor

Sídlo úradu:
Hlavná 26/5
Tel: 00421 31 552 9566
e-mail: rvarga@slovanet.sk

 

 
created by: brainsum