Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Logistika

Advokátska kancelária sa nachádza vo vlastných kancelárskych priestoroch na prvom poschodí v polyfunkčnej budove v Dunajskej Strede na Hlavnej ulici č. 5599/3a.

Advokátsky informačný systém, a to hardwar značky HP, softwar Advokát dodala spoločnosť Libellus, s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, www.libellus.sk, ktorá zabezpečuje jeho bezporuchový chod.

Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania u Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26. IČO: 31383408 /www.wuestenrot.sk na sumu 3.000.000,- EUR.

Bankový účet advokátskej kancelárie vedie Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, mestská pobočka Dunajská Streda, člen skupiny Erste Bank, www.slsp.sk.

Právnickú literatúru pre advokátsku kanceláriu dodáva Iura Edition, spol. s r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava, člen skupiny Wolters Kluwer, www.iura.sk.

 

 
created by: brainsum