Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Užitočné informácie:

Profesijné právnické organizácie:
Slovenská advokátska komora– www.sak.sk
Slovenská komora daňových poradcov – www.skdp.sk
Slovenská komora exekútorov – www.exekutor.sk
Notárska komora Slovenskej republiky – www.notar.sk
Medzinárodné združenie advokátskych komôr (IBA) – www.ibanet.org
Združenie amerických advokátskych komôr (ABA) – www.abanet.org

Orgány verejnej moci v Slovenskej republike:
Prezident SR – www.prezident.sk
Úrad vlády SR – www.government.gov.sk
Národná rada SR – www.nrsr.sk
Ústavný súd SR – www.concourt.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR – www.controll.gov.sk
Generálna prokuratúra SR – www.genpro.gov.sk
Ministerstvo vnútra (civilná časť) SR – www.civil.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk

Európska únia

Európska únia – www.europa.eu.int
Delegácia Európskej komisie v SR – www.europa.sk
Európsky súdny dvor – www.curia.eu.int
Aktuálne informácie o Európskej únii – www.euractiv.sk
Rada Európy – www.coe.int
Európsky súd pre ľudské práva – www.echr.coe.int

Zákony a právne informácie:
JASPI – elektronický právny informačný systém – www.jaspi.justice.gov.sk
Elektronická zbierka zákonov – www.zbierka.sk
Obchodný register SR – www.orsr.sk
Živnostenský register – www.zrsr.sk

Právne zdroje:
Právnická odborná literatúra – www.iura.sk
Ekonomické a právne informácie – www.epi.sk
Internetový server eprávo – www.epravo.sk

Kontakty:
Súdy – www.justice.gov.sk
Miestna štátna správa – www.vs.sk

 

 
created by: brainsum