Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Profil

Naša advokátska kancelária poskytuje široké spektrum právnych služieb pre obchodné spoločnosti, jednotlivcov, zahraničných investorov, štátne inštitúcie a mimovládne organizácie.

Poskytovanie právnej služby je založené na efektívnom zastupovaní klientov, úspešnom vedení sporovej agendy a na fundovanom právnom poradenstve.
Kľúčom k úspechu advokátskej kancelárie je dôraz, ktorý kladieme na vzťah s klientom. Spolupracovníci advokátskej kancelárie sa snažia dôkladne pochopiť ciele klienta a pristupovať k riešeniu právnych problémov berúc do úvahy tieto ciele. Zameriavame sa na uspokojovanie požiadaviek klienta v súlade s jeho dlhodobou stratégiou. Naša kancelária vždy preferuje individuálny prístup ku klientovi, vytvorenie takej vzájomnej spolupráce, ktorá maximálne spĺňa požiadavky oboch zmluvných strán.

Požiadavky klienta sú zakomponované do zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorá tak vytvára právny rámec úspešnej spolupráce. Takto vybudovaný systém dáva predpoklady na precízne a efektívne poskytovanie právnych služieb. Zachovanie dôverných informácií, ktoré nám klient poskytne, patrí pritom medzi základné princípy našej práce.

Právne služby poskytujeme v slovenskom a českom jazyku, ale aj v jazyku maďarskom a anglickom.

Počas niekoľkoročnej spolupráce sme sa pretvorili na kvalitný odborný tím, charakteristický novátorským prístupom k právnym problémom, pružnosťou a dynamikou pri hľadaní riešení s patričnou dávkou flexibilnosti, ktorá by nikdy nemala chýbať mladému kolektívu.

Naša advokátska kancelária využíva najmodernejšie komunikačné technológie sledujúc svetový trend, na základe ktorých je schopná poskytovať právne služby klientom z tzv. „virtuálnej advokátskej kancelárie“, takže získanie potrebnej informácie o  právnom prípade, alebo získanie potrebnej právnej rady včas nie je podmienené fyzickou prítomnosťou advokáta u klienta.

Pri poskytovaní právnych služieb máme záujem na tom, aby sme minimalizovali náklady klienta spojené s vybavovaním právnych záležitostí. Ceny za služby advokátskej kancelárie sú štruktúrované a flexibilné tak, aby boli vždy prispôsobené špecifikám riešeného právneho prípadu a potrebám klienta.

 

 
created by: brainsum