Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Prezentácia

Advokátsku kanceláriu založil JUDr. Zoltán Hájos v roku 1996. Od roku 1997 sa na práci advokáta pri poskytovaní právnych služieb podieľali jeden advokátsky koncipient a jedna asistentka. Po úspešnom zložení advokátskych skúšok v roku 2004 do advokátskej kancelárie pristúpil Mgr. Zsolt Csirik. V tejto právnej forme a vlastníckej štruktúre pracuje advokátska kancelária od  apríla 2005. V súčasnosti v advokátskej kancelárii pracujú dvaja advokáti, dve advokátske koncipientky a dve asistentky. V záujme úspešného poskytovania právnych služieb naša kancelária spolupracuje aj s externými odborníkmi, poradcami, súdnymi znalcami, audítormi, tlmočníkmi, geodetmi a ekonómami.

Z jednočlennej právnej kancelárie nateraz vyrástla advokátska kancelária schopná poskytovať právne služby na vysokej odbornej úrovni pri využití najmodernejšej informačnej technológie.

 

 
created by: brainsum